Bedrijfsbegeleiding


Iedere ondernemer heeft zijn eigen sterke kanten.
Om doelmatig te ondernemen is het belangrijk om die kanten zo goed mogelijk te benutten.
Het is goed om eens in de zoveel tijd te kijken of het nog beter kan, of dat het misschien wel nodig is om de werkwijze aan te passen omdat u of de wereld om u heen veranderd is.
Daarbij kan het nuttig zijn om een professionele bedrijfsbegeleider of consultant in te schakelen.

Wat kan u daarbij van ons verwachten?
Wij helpen u onder meer bij het helder krijgen van de vragen:

Wat wilt u bereiken?
Winstmaximalisatie zal zeker een belangrijke rol spelen. Maar vaak is dat niet het enige dat speelt. Zo zijn de bedrijfszekerheid en de betrouwbaarheid van inkomsten van belang. De manier waarop u onderneemt moet ook passen bij de hoeveelheid persoonlijke arbeid en eigen kapitaal die u wilt investeren. Daarnaast heeft bijna iedere ondernemer ook ideële motieven. Voor een goede bedrijfsvoering is het beter om zich daar ook van bewust te zijn. Anders beïnvloeden deze motieven onbewust toch uw handelen, maar dan met het risico dat dit ineffectief en soms zelfs riskant is. Voor succesvol ondernemen is het belangrijk om te weten wat u wilt bereiken en wat de randvoorwaarden zijn.

Wat is daarvoor nodig?
We kijken heel realistisch naar wat er nodig is om (al) uw doelstellingen te bereiken. Daarbij moeten we reëel kijken naar zowel de markt, uw eigen mogelijkheden en naar de concurrentie op uw vakgebied. Zijn de voorwaarden om uw doelstellingen te bereiken nog niet aanwezig? Dan kijken we samen wat er nodig is om alsnog die voorwaarden te scheppen. In een creatief proces kunnen soms zaken mogelijk blijken die dat eerst nog niet waren.

Hoe kunt u dat doen?
Doelstellingen en mogelijkheden moeten leiden tot concrete en werkbare plannen.
Dat kan in de vorm van een volledig uitgewerkt bedrijfsplan.
Maar het kan ook wat bescheidener in een aantal uitgewerkte aanpassingen van de huidige bedrijfsvoering.
In ieder geval zullen dat plannen zijn die u helpen om succesvolle ondernemer te zijn die op de manier die bij u past.