Familiemediation


Familiemediation

Familiemediation is een vorm van mediation die zich richt op familieproblemen en conflicten binnen families. Conflicten binnen families hebben hun eigen karakter. De conflictpartners hebben hoe dan ook een geschiedenis met elkaar. Juist die geschiedenis en die familierelatie heeft bijna altijd grote invloed op het conflict. In familiemediation houden we daar rekening mee. Waar het van belang is maken we die invloed zichtbaar. Waar dat nodig is proberen we oudere conflicten die meespelen bespreekbaar te maken of als iedereen dat passend vindt die te ‘parkeren’. Als het van belang is, zoals vaak, proberen we het mogelijk te maken dat de onderlinge familierelaties niet onnodig verdere schade oplopen.

Wanneer familiemediation?
Mediation is onder vele omstandigheden een geschikte vorm van conflictbemiddeling. Familie- of gezinsmediation richt zich specifiek op familieruzie of conflicten die plaatsvinden in de gezins- of familiesituatie. Familieruzie tussen broers en zussen, of tussen ouders en kinderen komt bijvoorbeeld in aanmerking voor familie mediation of gezinsbemiddeling. De aanleiding van het conflict kan binnen de familiesfeer liggen. Maar het kan ook zijn dat de aanleiding op zich puur zakelijk of persoonlijk is en niet direct met het de onderlinge familieverhoudingen te maken heeft. In de praktijk blijkt dan eigenlijk altijd dat het feit dat er wel een familierelatie bestaat toch voldoende reden geeft voor een bijzondere aanpak waar rekening gehouden wordt met die familierelatie.
Familiemediation is niet hetzelfde als familie- of gezinstherapie. Bij familiemediation is het doel: het oplossen van een specifiek en afgebakend conflict.  Dat kan bijvoorbeeld een ruzie zijn over een nalatenschap, of een van de vele andere situatie waarin oud zeer de communicatie tussen familieleden verstoort.

Waar gaat het over en wie zijn er betrokken?
De onderwerpen van de familieproblemen kunnen divers zijn en bemiddelaar en familie gaan aan de slag met o.a.: oude pijn, verdeling van taken binnen de familie, bijvoorbeeld bij zorg voor ouders of kinderen, verdeling van geld en nalatenschappen, conflicten binnen het familiebedrijf, langslepende familieruzies.
Omdat conflicten binnen families vaak complex zijn, kan het zijn dat direct aan het begin of in de loop van de mediation blijkt dat er meer dan twee partijen betrokken zijn. Zo gebeurt het regelmatig dat ouders en kinderen gezamenlijk aan een mediation deelnemen. Een mediation kan ook plaatsvinden tussen de broers en zussen van één gezin. Of, bijvoorbeeld in het geval van een nalatenschap, tussen ooms en tantes uit verschillende takken van de familie. Soms zullen ook partners of vennoten aanschuiven aan de mediation tafel, bijvoorbeeld als het gaat om een conflict binnen een familiebedrijf. Iedereen die belang heeft bij de oplossing van het conflict kan meedoen, zodat de familie met behulp van de mediator tot een oplossing kan komen.

Aanpak
Net als bij iedere andere mediation worden ook bij familie mediation de belangen en standpunten van verschillende familieleden helder en efficiënt op een rijtje gezet. Vervolgens wordt gezocht naar een oplossing waar alle partijen zich in kunnen vinden. In de familiemediation wordt niet alleen gekeken naar een praktische oplossing voor het conflict dat de directe aanleiding is, maar is er ook zorg en aandacht voor de familieverhoudingen voor nu en voor de toekomst.

Als er sprake is van spoed
Een zorgvuldige familiemediation vraagt soms tijd, twee tot vier bijeenkomsten die in een periode van enkele weken of langer plaatsvinden, is geen uitzondering.
Maar soms is ook belang bij spoed. Bijvoorbeeld: als er onenigheid is over een begrafenis of crematie is er eigenlijk geen uitstel mogelijk. Hoe gaat de uitvaart er uitzien? Wie spreekt er wel en niet, en hoe wordt de overledene herdacht? Wie komen er wel en wie niet?
In zo’n situatie kunnen we ook heel snel  en zelfs binnen 24 uur een afspraak maken en in een gesprek zo ver komen dat de crematie of de begrafenis in ieder geval goed voorbereid kan worden. Als er nog meer zaken zijn waar over gesproken moet worden kan dat na die datum.
Maar het kan goed zijn dat één verhelderend gesprek onder leiding van een ervaren mediator voldoende is.