Personal coaching


Waar sta ik in het leven?
Doe ik de goede dingen?
Doe ik ze goed?
Zijn er misschien dingen die mij dwars zitten,  waar ik niet zo een twee drie van weet hoe ik die kan veranderen?

Wat zijn eigenlijk mijn drijfveren voor hoe ik mijn leven indeel?
Kies ik daar zelf voor, komen die uit mijn zelf?
Of laat ik mij bewust of onbewust leiden door anderen, misschien wel te veel?

Het zijn zomaar wat vragen die ieder mens nodig heeft om zichzelf te stellen. Zodat je de mens blijft of wordt die je wilt zijn.
Soms is dat handig om dat niet alleen te doen, maar iemand in te schakelen die helpt om de goede vragen te stellen en helpt om te kijken wat je werkelijk wilt en waarom. Iemand die ook voldoende weet van het leven om mee te denken hoe dit in de praktijk aangepakt kan worden.
Iemand die ook niet terugschrikt als het heftig wordt en er sprake is van conflicten, met anderen of met jezelf.

Een personal coach die de juiste kwalificaties en ervaring heeft kan een bondgenoot zijn om al die vragen te beantwoorden.
Het doel is dan om binnen de mogelijkheden het leven te leiden dat je werkelijk wilt leiden, de mens te zijn die je wilt zijn.